Giới thiệu

Ban Chấp Hành

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Mai Anh

Phó Chủ tịch Hiệp hội VECA nhiệm kỳ I

2

Ngô Văn Thoan

Nguyên Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại

3

Phạm Quang Tâm

Nguyên tham tán Thương mại Việt Nam tại Đài Loan

4

Vũ Ngoạn Hợp

Phó Tổng giám đốc Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC

5

Lê Trí Dũng

Giám đốc Công ty CP Triển lãm Hội nghị và Quảng cáo Việt Nam

6

Nguyễn Đình Hùng

Giám đốc Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế AFC - Phó Chủ tịch VECA nhiệm kỳ I

7

Trần Thị Minh Nguyệt

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Vinexpo - Phó Chủ tịch VECA nhiệm kỳ I

8

Nguyễn Khắc Luận

Giám đốc Công ty Vinexad

9

Nguyễn Văn Ngân

Giám đốc Công ty Hội chợ triển lãm Vietfair

10

Thượng Mỹ An

Đại diện Công ty Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn SECC

11

Nguyễn Quang Huy

Cục phó Văn phòng phía Nam Bộ Công Thương

12

Lê Hoàng Tài

Cục phó Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương

13

Hứa Tự Anh

Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến thương mại Đà Nẵng

14

Nguyễn Hải Phong

Chủ tịch và Giám đốc Công ty Lộc Hương

15

Nguyễn Khánh Tùng

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại đầu tư và Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ

16

Lê Quốc Vinh

Chủ tịch Công ty Lê và Anh Em

17

Nguyễn Ngọc Quang

Giám đốc TTTT Bộ Xây dựng

 

*Đình kèm: