Giới thiệu

Giới thiệu VECA

 

       Hiệp hội hội chợ triển lãm thương mại và hội nghị Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động về lĩnh vực Hội chợ, Triển lãm, Hội nghị và Sự kiện ở Việt Nam, nhằm tập hợp các hội viên để phát triển ngành dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm và hội nghị ở Việt Nam; góp phần xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh Việt Nam với các đối tác quốc tế.

 

      Hiệp hội được thành lập với mục tiêu tạo môi trường lành mạnh cho các thành viên đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, thúc đẩy sự phát triển chung, hoà nhập với đồng nghiệp quốc tế, bảo vệ quyền lợi chính đáng trong hoạt động nhất là khi tác nghiệp tại ngoài nước, hỗ trợ đắc lực các nhà sản xuất mở mang quan hệ kinh tế - thương mại với bạn hàng trong và ngoài nước, tạo ra chất xúc tác mở mang giao lưu kinh tế giữa các vùng miền trong nước và với nước ngoài..