Algeria

Triển lãm chuyên nghiệp quốc tế về các công trình công cộng và xây dựng (SITP),

Thời gian: tháng 11/2020.
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger, Pins Maritimes, Alger, 16000, Algérie.
Đơn vị tổ chức: Safex (Société algérienne des foires et expositions), Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie,
Tel: +213 (0) 21 21 01 23 30, fax: +213 (0) 21 21 05 40 021.

Xem thêm

Triển lãm quốc tế về xây dựng (BEST5 ALGERIA)

Thời gian: từ ngày 19-21/11/2020.
Địa điểm: Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie.
Đơn vị tổ chức: AK Events, 38, Rue de la Gaité, El Madania, 16060 Alger, Algérie.
Tel: +213 (0) 550 018 297, Fax: +213 (0) 21 400 441.

Xem thêm

Triển lãm QT về chăn nuôi, máy NN và ngành CN chế biến nông sản (SIPSA-AGRISIME & SIPSA-AGROFOOD)

Thời gian: từ ngày 10-13/10/2020.
Địa điểm: Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie.
Tel: +213 (0) 21 21 01 23 30, Fax: +213 (0) 21 21 05 40 021.
Đơn vị tổ chức : ExpoVet, Alger, Algérie.
Tel: +213 23289211, Fax: +213 23289209.

Xem thêm

Triển lãm QT lớn nhất châu Phi về nông nghiệp, chăn nuôi & TTB nông nghiệp(SIMA-SIPSA ALGÉRIE)

Thời gian: từ ngày 10-13/10/2020.
Địa điểm: Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie,
Tel : +213 (0) 21 21 01 23 30, Fax: +213 (0) 21 21 05 40 021.
Đơn vị tổ chức: ExpoVet, Alger, Algérie.
Tel: +213 23289211, Fax: +213 23289209.

Xem thêm

Triển lãm chuyên nghiệp quốc tế về công nghiệp Alger (ALGER INDUSTRIES),

Thời gian: tháng 10/2020.
Ban tổ chức: Batimatec Expo, 71, rue Chemin des Crêtes, Draria, Alger, Algérie.
Tel : +213 23 35 45.

Xem thêm

Triển lãm chuyên nghiệp QT về cung cấp cho ngành công nghiệp dược phẩm tại Algeria (MAGHREB HEALTH)

Thời gian: Tháng 10/2020.
Nhà tổ chức: Easyfairs Northeral SPRL, rue Saint-Lambert, 135, 1200 Brussels, Belgique.
Tel : +32 2 740 10 15.

Xem thêm

Hội chợ quốc tế Alger lần thứ 53 (FIA - FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER)

Thời gian: từ ngày 16 - 21/6/2020.
Ban tổ chức: Safex (Société algérienne des foires et expositions).
Địa chỉ Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie.
Tel: +213 (0) 21 21 01 23 30, Fax: +213 (0) 21 21 05 40 021.

Xem thêm

Triển lãm quốc tế về nhà ở, vật liệu xây dựng và các công trình công cộng BATIMATEC

Triển lãm quốc tế về nhà ở, vật liệu xây dựng và các công trình công cộng BATIMATEC
Thời gian: từ ngày 19 - 23/4/2020.
Địa điểm: Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie,
Tel: +213 (0) 21 21 01 23 30, Fax: +213 (0) 21 21 05 40 021.
Ban tổ chức: Batimatec Expo, 71, rue Chemin des Crêtes, Draria, Alger, Algérie.
Tel: +213 23 35 45 60 và Safex (Société algérienne des foires et expositions).

Xem thêm

Triển lãm quốc tế về nông nghiệp thực phẩm

Triển lãm quốc tế về nông nghiệp thực phẩm tại Algeria (DJAZAGRO)
Thời gian từ ngày 6 - 9/4/2020.
Ban tổ chức: Safex (Société algérienne des foires et expositions).
Địa chỉ Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie.
Liên hệ: +213 (0) 21 21 01 23 30, +213 (0) 21 21 05 40 021.

Xem thêm